Long An: Tất cả F1 và F2 liên quan BN 4780 đều âm tính

Tiêm ngừa COVID-19 ở Long An. Ảnh: BLA
Tiêm ngừa COVID-19 ở Long An. Ảnh: BLA
Tiêm ngừa COVID-19 ở Long An. Ảnh: BLA
Lên top