Long An: Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19

Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười được chọn tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười được chọn tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười được chọn tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Lên top