Long An: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân Tết Trung thu

Tặng xe đạp cho học sinh nhân tết Trung thu. Ảnh: N.M
Tặng xe đạp cho học sinh nhân tết Trung thu. Ảnh: N.M
Tặng xe đạp cho học sinh nhân tết Trung thu. Ảnh: N.M
Lên top