Long An: Tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Long An tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.Đ
Long An tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.Đ
Long An tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: V.Đ
Lên top