Long An: Tạm dừng karaoke, massage, vũ trường… để phòng chống COVID-19

Tỉnh Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: V.Đ
Tỉnh Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: V.Đ
Tỉnh Long An thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: V.Đ
Lên top