Long An: Tai nạn giao thông giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm

Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp cầu, đường đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở Long An. Anh: K.Q
Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp cầu, đường đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở Long An. Anh: K.Q
Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp cầu, đường đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở Long An. Anh: K.Q
Lên top