Long An: Sắp hết trường hợp cách ly phòng dịch COVID-19

Một khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 ở Long An. Ảnh: V.Đ
Một khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 ở Long An. Ảnh: V.Đ
Một khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 ở Long An. Ảnh: V.Đ
Lên top