Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9

Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: K.Q
Lên top