Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Sau khi đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người lớn, tỉnh Long An đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuồi. Ảnh: BLA
Sau khi đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người lớn, tỉnh Long An đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuồi. Ảnh: BLA
Sau khi đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho người lớn, tỉnh Long An đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuồi. Ảnh: BLA
Lên top