Long An: Phạt vi phạm về đất đai hơn 4,6 tỉ đồng

Nhiều vụ vi phạm hành chính liên quan đến đất đai ở Long An. Ảnh: K.Q
Nhiều vụ vi phạm hành chính liên quan đến đất đai ở Long An. Ảnh: K.Q
Nhiều vụ vi phạm hành chính liên quan đến đất đai ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top