Long An phát hiện thêm ca nghi mắc COVID-19 trong công nhân, cách ly 121 F1

Long An tích cực ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Ảnh: BLA
Long An tích cực ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Ảnh: BLA
Long An tích cực ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Ảnh: BLA
Lên top