Long An phát động ủng hộ kinh phí phòng, chống COVID-19

Long An đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.
Long An đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.
Long An đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.
Lên top