Long An: Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: L.A
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: L.A
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: L.A
Lên top