Long An: Phạt 13 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Một cơ sở chế biến thức ăn đạt chuẩn. Ảnh: P.N
Một cơ sở chế biến thức ăn đạt chuẩn. Ảnh: P.N
Một cơ sở chế biến thức ăn đạt chuẩn. Ảnh: P.N
Lên top