Long An: Phấn đấu ít nhất 60% smartphone cài Bluezone

Cán bộ, CNV ở Long An hưởng ứng cài Bluezone. Ảnh: H.C
Cán bộ, CNV ở Long An hưởng ứng cài Bluezone. Ảnh: H.C
Cán bộ, CNV ở Long An hưởng ứng cài Bluezone. Ảnh: H.C
Lên top