Long An nới lỏng giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương từ ngày 7.9

Tập trung phòng chống dịch, Long An còn chăm lo tốt cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: K.Q
Tập trung phòng chống dịch, Long An còn chăm lo tốt cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: K.Q
Tập trung phòng chống dịch, Long An còn chăm lo tốt cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: K.Q
Lên top