Long An: Nỗi lo thiếu hụt lao động khi sản xuất bình thường trở lại

Một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ổn định, vừa giữ vững lực lượng lao động ở Long An. Ảnh: CTV
Một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ổn định, vừa giữ vững lực lượng lao động ở Long An. Ảnh: CTV
Một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ổn định, vừa giữ vững lực lượng lao động ở Long An. Ảnh: CTV
Lên top