Long An: Nỗ lực dập dịch trên gia súc, gia cầm

Tiêu hủy gia cầm bị cúm H5N1 ở Long An. Ảnh: K.K
Tiêu hủy gia cầm bị cúm H5N1 ở Long An. Ảnh: K.K
Tiêu hủy gia cầm bị cúm H5N1 ở Long An. Ảnh: K.K
Lên top