Long An: Một F2 nghi trở thành F0, phong toả 34 hộ dân

Ngành Y tế Long An nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan. Ảnh: BLA
Ngành Y tế Long An nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan. Ảnh: BLA
Ngành Y tế Long An nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan. Ảnh: BLA
Lên top