Long An: Một DN hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động bên ngoài đơn vị

Đưa gạo đến với người lao động nghèo khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: D.V
Đưa gạo đến với người lao động nghèo khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: D.V
Đưa gạo đến với người lao động nghèo khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: D.V
Lên top