Long An: Mở lại nhiều bến phà, đò phục vụ công nhân

Hầu hết công nhân ở Long An vẫn đi làm bình thường, nhiều người có nhu cầu đi phà, đò qua sông hàng ngày. Ảnh: K.Q
Hầu hết công nhân ở Long An vẫn đi làm bình thường, nhiều người có nhu cầu đi phà, đò qua sông hàng ngày. Ảnh: K.Q
Hầu hết công nhân ở Long An vẫn đi làm bình thường, nhiều người có nhu cầu đi phà, đò qua sông hàng ngày. Ảnh: K.Q
Lên top