Long An: Mất trắng gần 1.000ha lúa Đông Xuân do hạn mặn

Lúa Đông Xuân ở Long An bị thiệt hại do thiếu nước vì hạn mặn. Ảnh: K.Q
Lúa Đông Xuân ở Long An bị thiệt hại do thiếu nước vì hạn mặn. Ảnh: K.Q
Lúa Đông Xuân ở Long An bị thiệt hại do thiếu nước vì hạn mặn. Ảnh: K.Q
Lên top