Long An làm gì khi các ca bệnh COVID-19 tăng?

Long An thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Ảnh: K.Q
Lên top