Long An kiến nghị không phạt trường hợp giấy phép lái xe hết thời hạn

Kiểm tra phương tiện vận tải trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: C.T
Kiểm tra phương tiện vận tải trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: C.T
Kiểm tra phương tiện vận tải trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: C.T
Lên top