Long An: Không xảy ra “ngăn sông cấm chợ” trong phòng chống COVID-19

Long An tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: K.Q
Long An tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top