Long An không cho phép mở cơ sở chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư

Chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư rất dễ gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh: An Long
Chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư rất dễ gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh: An Long
Chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư rất dễ gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh: An Long
Lên top