Long An: Họp HĐND trực tuyến thông qua Nghị quyết về phòng chống COVID-19

Long An đang tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Long An đang tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Long An đang tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top