Long An: Hơn 40% trẻ mầm non vắng trong ngày đầu trở lại trường

Học sinh Long An trở lại trường sau dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Học sinh Long An trở lại trường sau dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Học sinh Long An trở lại trường sau dịch bệnh COVID-19. Ảnh: K.Q
Lên top