Long An: Hơn 1,1 tỉ đồng ủng hộ đồng miền Trung trong một buổi sáng

Người dân Long An ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Người dân Long An ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Người dân Long An ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: L.A
Lên top