Long An: Hơn 1.000 lao động nước ngoài đăng ký trở lại làm việc

Một doanh nghiệp có người lao động nước ngoài ở Long An. Ảnh: K.Q
Một doanh nghiệp có người lao động nước ngoài ở Long An. Ảnh: K.Q
Một doanh nghiệp có người lao động nước ngoài ở Long An. Ảnh: K.Q
Lên top