Long An dừng tất cả các chốt kiểm soát ra vào tỉnh

Trên Quốc lộ 1 nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Long An và Tiền Giang, phía Long An đã tháo dỡ Trạm kiểm tra dịch COVID-19 (chiều bên trái), trong khi ở chiều vào Tiền Giang (bên phải) các phương tiện vẫn phải xuất trình giấy tờ theo qui định. Ảnh: K.Q
Trên Quốc lộ 1 nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Long An và Tiền Giang, phía Long An đã tháo dỡ Trạm kiểm tra dịch COVID-19 (chiều bên trái), trong khi ở chiều vào Tiền Giang (bên phải) các phương tiện vẫn phải xuất trình giấy tờ theo qui định. Ảnh: K.Q
Trên Quốc lộ 1 nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Long An và Tiền Giang, phía Long An đã tháo dỡ Trạm kiểm tra dịch COVID-19 (chiều bên trái), trong khi ở chiều vào Tiền Giang (bên phải) các phương tiện vẫn phải xuất trình giấy tờ theo qui định. Ảnh: K.Q
Lên top