Long An: Dự tính kết thúc năm học trước ngày 15.7

Trường THPT Chuyên Long An, nơi học sinh tự học tốt trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Trường THPT Chuyên Long An, nơi học sinh tự học tốt trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Trường THPT Chuyên Long An, nơi học sinh tự học tốt trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top