Long An: Dỡ phong tỏa bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước hoạt động trở lại. Ảnh: K.Q
Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước hoạt động trở lại. Ảnh: K.Q
Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước hoạt động trở lại. Ảnh: K.Q
Lên top