Long An điều chỉnh dự án 3 cây cầu “khủng”

Sông Vàm Cỏ Đông, nơi có 1 trong 3 cây cầu bề thế sẽ bắc qua trong tương lai gần. Ảnh: K.Q
Sông Vàm Cỏ Đông, nơi có 1 trong 3 cây cầu bề thế sẽ bắc qua trong tương lai gần. Ảnh: K.Q
Sông Vàm Cỏ Đông, nơi có 1 trong 3 cây cầu bề thế sẽ bắc qua trong tương lai gần. Ảnh: K.Q
Lên top