Long An: Cơ bản khắc chế được hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Nhiều diện tích lúa ở Long An bị thiệt hại nặng trong mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Nhiều diện tích lúa ở Long An bị thiệt hại nặng trong mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Nhiều diện tích lúa ở Long An bị thiệt hại nặng trong mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Lên top