Long An có 46 F1 và 422 F2 của ca bệnh COVID-19 ở công ty PouYuen

Công nhân CTy PouYuen. Ảnh: LDO
Công nhân CTy PouYuen. Ảnh: LDO
Công nhân CTy PouYuen. Ảnh: LDO
Lên top