Long An chưa thực hiện sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”

Nhiều doanh nghiệp ở Long An tiếp tục duy trì sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Nhiều doanh nghiệp ở Long An tiếp tục duy trì sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Nhiều doanh nghiệp ở Long An tiếp tục duy trì sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Lên top