Long An: Chưa có người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 vay vốn

Hầu hết doanh nghiệp ở tỉnh Long An đều cố gắng duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở tỉnh Long An đều cố gắng duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở tỉnh Long An đều cố gắng duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Lên top