Long An: Chỉ 42/243 dự án khu dân cư, tái định cư hoàn thành xử lý nước

Một dự án khu dân cư đang được triển khai. Ảnh: K.Q
Một dự án khu dân cư đang được triển khai. Ảnh: K.Q
Một dự án khu dân cư đang được triển khai. Ảnh: K.Q
Lên top