Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Các điểm bỏ phiếu ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P.N
Các điểm bỏ phiếu ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P.N
Các điểm bỏ phiếu ở Long An thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P.N
Lên top