Long An: Cách ly 14 ngày toàn bộ chó mèo tại huyện Đức Hòa để phòng dịch

Bản đồ dịch tể theo dõi phòng bệnh dại ở huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: L.A
Bản đồ dịch tể theo dõi phòng bệnh dại ở huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: L.A
Bản đồ dịch tể theo dõi phòng bệnh dại ở huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: L.A
Lên top