Long An: Buôn lậu qua biên giới giảm mạnh trong mùa dịch

Vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới bằng xuống máy. Ảnh: K.Q
Vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới bằng xuống máy. Ảnh: K.Q
Vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới bằng xuống máy. Ảnh: K.Q
Lên top