Long An: Bảo đảm cung cấp điện 100% trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Ngành Điện tỉnh Long An tăng cường các biện pháp cung cấp điện ổn định. Ảnh: K.Q
Ngành Điện tỉnh Long An tăng cường các biện pháp cung cấp điện ổn định. Ảnh: K.Q
Ngành Điện tỉnh Long An tăng cường các biện pháp cung cấp điện ổn định. Ảnh: K.Q
Lên top