Long An: 650 tỉ đồng xây dựng bệnh viện y học cổ truyền hiện đại

Điều trị bệnh tại Bệnh viên Y học cổ truyền Long An. Ảnh: M.T
Điều trị bệnh tại Bệnh viên Y học cổ truyền Long An. Ảnh: M.T
Điều trị bệnh tại Bệnh viên Y học cổ truyền Long An. Ảnh: M.T
Lên top