Long An: 5 tỉ đồng và 50 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung

Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Ảnh: P.Đ
Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Ảnh: P.Đ
Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Ảnh: P.Đ
Lên top