TỪ VỤ 4.000 CON LỢN BỊ TIÊM THUỐC AN THẦN TẠI TPHCM:

Lợn đeo vòng truy xuất vẫn không an toàn, vì sao?

Một điểm bán thịt lợn sạch, có nguồn gốc. Tuy nhiên đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại TPHCM vừa qua vẫn chưa thật sự hiệu quả khi chưa quản lý được chất lượng nguồn thịt. Ảnh: M.Q
Một điểm bán thịt lợn sạch, có nguồn gốc. Tuy nhiên đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại TPHCM vừa qua vẫn chưa thật sự hiệu quả khi chưa quản lý được chất lượng nguồn thịt. Ảnh: M.Q
Một điểm bán thịt lợn sạch, có nguồn gốc. Tuy nhiên đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn tại TPHCM vừa qua vẫn chưa thật sự hiệu quả khi chưa quản lý được chất lượng nguồn thịt. Ảnh: M.Q
Lên top