Lợn chết vứt tràn lan, huyện lập đội xung kích vớt 4 ngày chưa hết

Đội xung kích huyện Hồng Dân vớt lợn trôi sông sau khi công bố dịch (ảnh Nhật Hồ)
Đội xung kích huyện Hồng Dân vớt lợn trôi sông sau khi công bố dịch (ảnh Nhật Hồ)
Đội xung kích huyện Hồng Dân vớt lợn trôi sông sau khi công bố dịch (ảnh Nhật Hồ)
Lên top