Bạc Liêu:

Lợi thế cạnh tranh đặt nền móng cho sự phát triển độc đáo, khác biệt

Bạc Liêu là tỉnh duy nhất có điện gió tại bờ biển bồi đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu là tỉnh duy nhất có điện gió tại bờ biển bồi đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu là tỉnh duy nhất có điện gió tại bờ biển bồi đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top