Lời kể của người phát hiện 13 cọc gỗ nghi liên quan trận Bạch Đằng

Ông Đào Văn Đến nhiều lần có ý định nhổ cọc gỗ nhưng đều bất thành. Ảnh PV
Ông Đào Văn Đến nhiều lần có ý định nhổ cọc gỗ nhưng đều bất thành. Ảnh PV
Ông Đào Văn Đến nhiều lần có ý định nhổ cọc gỗ nhưng đều bất thành. Ảnh PV
Lên top