Lời kể của người mẹ có con học lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Phụ huynh học sinh lớp 1 phải đứng cổng trường trời nắng vì đi học sớm kể lại vụ việc. Ảnh MD
Phụ huynh học sinh lớp 1 phải đứng cổng trường trời nắng vì đi học sớm kể lại vụ việc. Ảnh MD
Phụ huynh học sinh lớp 1 phải đứng cổng trường trời nắng vì đi học sớm kể lại vụ việc. Ảnh MD
Lên top